Ele quebrou a regra para cumprir a Lei.


¤¸.•“´¤¸.•“´¤ `“•.¸¤`“ •.¸¤
    `•.¸ ¤¤`•.¸.  

ş૭ரસ૯ c૭m ąqચil૭ qચ૯ v૭cê qચiş૯ર.

ş૯ją ૭ qચ૯ v૭cê qચ૯ર ş૯ર,
p૭રqચ૯ v૭cê p૭şşચi ąp૯ரąş ચmą viđą

૯ ர૯lą şó ş૯ ┼૯m ચmą cસąரc૯
đ૯ fąz૯ર ąqચil૭ qચ૯ qચ૯ર.

┼૯ரસą f૯liciđąđ૯ ßąş┼ąர┼૯ pąરą fązê-lą đ૭c૯.
đificચlđąđ૯ş pąરą fązê-lą f૭ર┼૯.
┼રiş┼૯zą pąરą fązê-lą સચmąரą.
૯ ૯şp૯રąரçą şચfici૯ர┼૯ pąરą fązê-lą f૯liz.

ąş p૯şş૭ąş mąiş f૯liz૯ş

ரã૭ ┼êm ąş m૯lસ૭ર૯ş c૭işąş.
૯ląş şąß૯m fąz૯ર ૭ m૯lસ૭ર đąş ૭p૭ર┼ચரiđąđ૯ş

qચ૯ ąpąર૯c૯m ૯m ş૯ચş cąmiரસ૭ş.

ą f૯liciđąđ૯ ąpąર૯c૯ pąરą ąqચ૯l૯ş qચ૯ cસ૭રąm.
Pąરą ąqચ૯l૯ş qચ૯ ş૯ mącસચcąm.
Pąરą ąqચ૯l૯ş qચ૯ ßચşcąm ૯ ┼૯ர┼ąm ş૯mpર૯.
૯ pąરą ąqચ૯l૯ş qચ૯ ર૯c૭ரસ૯c૯m

ą imp૭ર┼âரcią đąş p૯şş૭ąş

qચ૯ pąşşąm p૭ર şચąş viđąş.

¤¸.•“´¤¸.•“´¤ `“•.¸¤`“ •.¸¤
    `•.¸ ¤¤`•.¸.  

Anúncios

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google+

Você está comentando utilizando sua conta Google+. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

w

Conectando a %s

%d blogueiros gostam disto: